THE REACH

GIỚI THIỆU

Được phát động vào đầu năm 2019, The Reach là dự án xây cầu cộng đồng cho bà con vùng sông nước chưa có điều kiện về hạ tầng giao thông.

Với The Reach, JCI East Saigon vinh dự có sự đồng hành của JCI Anseong đến từ Hàn Quốc.

Năm 2019, dự án đã chính thức xây dựng xong cây cầu đầu tiên tại Vĩnh Long – cây cầu Doi Thừa Thiên. 

Cây cầu đã giúp đỡ cho gần 50 hộ nghèo tại địa phương có một phương tiện qua sông an toàn. Không dừng lại ở đó, trong năm 2020, The Reach đã tiếp tục hoàn thành cây cầu tiếp theo tại xã Tân Thành, tỉnh Long An.

Trong năm 2021, hướng đến đồng bào miền trung thân thương sau trận lũ lịch sử 2020, The Reach đang tiến hành khảo sát các địa điểm cầu sập sau lũ tại Tỉnh Quảng Bình.

THÀNH TỰU

The Best Inter-organization Collaboration Project in 2019

(JCI Vietnam)

The Best Local Economic Development Program in 2019

(JCI Vietnam)

Best Inter-Organization Collaboration
Project

(JCI ASPAC 2019)

DẤU ẤN

vi