BLUE AND GREEN

THÀNH LẬP

Blue and Green là dự án trồng cây xanh vì môi trường của JCI East Saigon. Ra đời vào cuối năm 2014 với sự kiện “Trồng 100 cây rừng ngập mặn Cần Giờ”, đến năm 2015, dự án tiếp tục mở rộng quy mô với 1,000 cây và trong năm 2016, con số này đã tăng lên đến 3,000. 

Trong năm 2021, JCI East Saigon dự kiến sẽ tiếp tục dự án Blue and Green với hai hoạt động chính là tạo phong trào trồng cây tại nhà nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, và tiếp tục tìm đối tác bên ngoài JCI cùng tham gia hoạt động trồng rừng.

vi