Tổng kết Dự án The Reach 2021

Sau cuộc hành trình đi tìm những trái tim yêu thương, The Reach gần như chạm đến giá trị cốt lõi với sự đóng góp của các MTQ.

Tính đến ngày 14/12/2021, tổng số tiền mà Dự án The Reach đã vinh dự nhận được là 202.416.800 VND.

Chiếc cầu tình thương mà The Reach cũng như tất cả các mạnh thường quân mong mỏi đang từng bước hoàn thiện. Sau đây, The Reach xin công bố tổng quan về dự án xây cầu nhân ái cho bà con Quảng Bình.

Bên cạnh tấm lòng của quý MTQ, chiếc cầu được xây dựng bởi sự góp sức của: Dự án The Reach, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nghệ sĩ Trấn Thành, công ty TNHH Hằng Dương và các MTQ.

Chiếc cầu với kinh phí gần 1 tỷ đã nhận được sự tài trợ từ JCI East Saigon 200 triệu, Quỹ Hồ Ngọc Hà và Trấn Thành 500 triệu, CTY TNHH Hằng Dương 80 triệu và các tấm lòng của các MTQ khác.

Hiện nay chiếc cầu đã hoàn thiện được 90% và đã làm tròn nhiệm vụ của mình trong vài đợt lũ vừa qua của 2021. Cuộc hành trình mang đến yêu thương cho bà con vùng lũ gần như đã chạm đến giá trị cốt lõi. Thay mặt cho dự án và tất cả bà con “vùng lũ rốn”, The Reach xin chân thành gửi đến quý MTQ lời cảm ơn sâu sắc nhất! Thank you for being a part of The Reach 2021!

——————–

With the support of our sponsors, JCI has successfully conveyed core value, completing one of our integral missions: connect people with people.

Until December 14, 2021, the total amount that The Reach Project has received is VND 202,416,800.

The construction of our desired bridge is on schedule. Moreover, it is our pleasure to announce several background information related to Quang Binh bridge’s installation.

Along with contributions of benefactors, The Reach, Quang Binh border guard, singer Ho Ngoc Ha, actor Tran Thanh, Hang Duong CO, LTD also play their parts in the establishment of the bridge.

Overall, the bridge’s construction cost is approximately 990 million VND- which is primarily from the following contributors: JCI East Saigon, Ho Ngoc Ha- Tran Thanh charity fund, Hang Duong CO, LTD and other donators for 200 million, 500 million, 80 million and more, respectively.

At the moment, the bridge constructed by Quang Binh border guard is up to 90% complete and will be fully functional in this year. In the end, our humanitarian journey to flood-affected people has created realistic value, specifically, achieved sustainable development goals.

On behalf of all project’s members and flood-affected residents, The Reach would like to send to our sponsors the deepest thanks and appreciation. Thank you for being a part of The Reach 2021!

 

Content: Xuân Mơ

Translate: Annie Huynh

vi