[TỔNG KẾT] ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 16/10/2021 vừa qua, Đại hội thường niên (General Assembly) 2021 của JCI East Saigon đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tổng kết Đại hội thường niên 2021 với nhiều dự án và hoạt động ý nghĩa Đại hội thường niên được tổ chức nhằm tổng kết các hoạt động tích cực trong nhiệm…
Read more