THE REACH 2021 TRỞ LẠI VỚI DỰ ÁN XÂY CẦU QUẢNG BÌNH

The REACH là dự án xây cầu cộng đồng cho bà con vùng sông nước chưa có điều kiện về hạ tầng giao thông, được thực hiện bởi JCI East Saigon và JCI Anseong Hàn Quốc. Dự án The Reach được thành lập từ năm 2019 Hoạt động dựa trên 17 mục tiêu phát triển…
Read more